nn:
 
 
 
registrácia domény & webhosting : www.poruban.sk
Všetky práva vyhradené Rudolf Kollárik - VPK. 

PLYNOINŠTALÁCIE ODBORNE !Bývajte bezpečne a prácu zverte výhradne plynárom.


Ponúkame Vám:
  • Revízie - výmena - preloženie plynových rozvodov / revízie periodické aj mimoriadne pri únikoch plynu /
  • Rekonštrukcia plynovodov k šporákom a varným doskám
  • Výmena a opravy domových a bytových plynových rozvodov, montáž plynových šporákov a varných dosiek
  • Výmeny a opravy plynomerových uzáverov včítane domových HUP
  • Rekonštrukcie a opravy bytových rozvodov plynu a regulátorov plynu


PORADENSTVO - MONTÁŽ - REVÍZIE revíznym technikom

Rudolf KOLLÁRIK - VPK
Račianska 27, Bratislava

E-mail: vpk01info@gmail.com
Tel./fax: 02 442 517 60
Mobil:     0903 94 17 17

Naši partneri: